SEDARILAH PELAJAR-PELAJARKU....PENENTU MASA DEPAN SEMAKIN MENGHAMPIRIMU.......

Wednesday, 24 August 2011

FALSAFAH SEKOLAHPendidikan di sekolah ini adalah untuk membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dengan mengembangkan potensi pelajar ke arah peningkatan intelek, keseimbangan emosi, rohani dan jasmani selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan cita-cita negara. Sehubungan dengan itu, diharapkan agar warga sekolah ini berakhlak mulia di samping kecemerlangan alademik, kokurikulum dan tanggungjawab kepada agama, diri, keluarga, sekolah, masyarakat dan negara.