SEDARILAH PELAJAR-PELAJARKU....PENENTU MASA DEPAN SEMAKIN MENGHAMPIRIMU.......

Friday, 5 August 2011

MISI SEKOLAHMelahirkan Murid Yang Berdaya Saing;
Melahirkan Murid Yang Cinta Akan Negara, Bangsa Dan Agama;
Melahirkan Murid Yang Seimbang Dari Segi Jasmani, Emosi, Rohani Dan Intelek.