SEDARILAH PELAJAR-PELAJARKU....PENENTU MASA DEPAN SEMAKIN MENGHAMPIRIMU.......

Wednesday, 24 August 2011

OBJEKTIF SEKOLAH


  • Mendidik dan membimbing pelajar-pelajar demi meningkatkan prestasi akademik.
  • Memupuk dan mengembangkan bakat pelajar agar lebih inovatif dan kreatif
  • Mentarbiahkan pelajar-pelajar supaya menjadi insan yang berdisiplin dan bertaqwa