SEDARILAH PELAJAR-PELAJARKU....PENENTU MASA DEPAN SEMAKIN MENGHAMPIRIMU.......

PENTADBIRAN


PENGENALAN

Unit Pengurusan Pentadbiran berperanan penting sebagai penggerak kepada kejayaan program ini. Kejayaan sesebuah sekolah dalam pelbagai program amat bergantung kepada kepakaran, kebijaksanaan, inisiatif dan toleransi pihak pentadbiran dalam membuat keputusan atau 'decision making'. Kerjasama dan suasana harmonis di kalangan warga kerja akan dapat membentuk satu pasukan kerja yang mantap. Unit-unit pengurusan pentadbiran yang terlibat adalah seperti berikut :
  1. Takwim dan Buku Pengurusan Sekolah
  2. Perkembangan Staf Akademik
  3. Pengurusan Stok dan Inventori
  4. Mesyuarat Guru
  5. Data Emis
  6. Kewangan dan Perakaunan Sekolah


STRUKTUR ORGANISASI
1)  MAJLIS PENTADBIRAN & PENGURUSAN PRA U

       Pengerusi         :      Pengetua
       T/Pengerusi      :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     Pn. Rosmawati Bt. Mohd Nawawi
       AJK                 :     En. Nik Mohd Sharrulnizzan B. Nik Abdullah
                                     En. Mahmood B. Mat Jusof
                                     En. Ruslan B. Hassan
                                     En. Mohd Zailani B. Mat Noor
                                     En. Che Mokhtar B. Che Hassan
                                     En. Zulkifli B. Ahmad2)  JK TAKWIM & BUKU PENGURUSAN PRA U

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     En. Nik Mohd Sharrulnizzan B. Nik Abdullah
       AJK                 :     Semua Ketua Jabatan3)  JK PERKEMBANGAN STAF AKADEMIK

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     En. Mahmood B. Mat Jusof
       AJK                 :     Pn. Norizan Bt. Mohd Noor4)  JK PENGURUSAN STOK & INVENTORI

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     En. Ruslan B. Hassan
       AJK                 :     En. Roslan B. Omar5)  JK MESYUARAT GURU

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     En. Mohd Zailani B. Mat Noor
       AJK                 :     Pn. Noor Rizan Bt. Saod6)  JK DATA EMIS

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     En. Che Mokhtar B. Che Hassan
       AJK                 :     Pn. Hasnizan Bt. Ab. Hamid7)  JK KEWANGAN & PERAKAUNAN SEKOLAH

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     En. Zulkifli B. Ahmad
       AJK                 :     Pn. Munirah Bt. Abdullah