SEDARILAH PELAJAR-PELAJARKU....PENENTU MASA DEPAN SEMAKIN MENGHAMPIRIMU.......

H . E . P .PENGENALAN

Fokus utama Pengurusan HEP meliputi aspek peningkatan tahap disiplin pelajar, melahirkan pelajar yang berakhlak mulia, membina jati diri pelajar, menerapkan nilai-nilai murni selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu usaha-usaha berterusan perlu dilakukan bagi melahirkan pelajar Pra Universiti yang seimbang dari segi Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek. Unit-unit yang terlibat adalah seperti berikut :

  1. Pendaftaran Pelajar
  2. Disiplin dan Kepimpinan
  3. Bimbingan dan Kaunseling
  4. Asrama dan Kebajikan Pelajar
  5. 3K ( Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan )
  6. Biasiswa
  7. SSM dan SSDM


STRUKTUR ORGANISASI
1)  MAJLIS HAL EHWAL PELAJAR PRA U

       Pengerusi         :      Pengetua
       T/Pengerusi      :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     Tn. Hj. Mohamad Nazri B. Said
       AJK                 :     Pn. Azinawati Bt. Abdullah
                                     Pn. Rosmawati Bt. Mohd Nawawi
                                     En. Mohd Ghazali B. Abdullah
                                     En. Mahmood B. Mat Jusof
                                     Pn. Norizan Bt. Mohd Noor
                                     Pn. Rohani Bt. Abdul Rahman
                                     En. Che Mokhtar B. Che Hassan2)  JK DISIPLIN & KEPIMPINAN

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     Pn. Rosmawati Bt. Mohd Nawawi
       AJK                 :     Cik Sarina Bt. Ahmad
                                     En. Mohd Zailani B. Mat Nor


3)  JK PENDAFTARAN PELAJAR

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     Pn. Azinawati Bt. Abdullah
       AJK                 :     Semua Guru Tingkatan


4)  JK BIMBINGAN & KAUNSELING

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     En. Mohd Ghazali B. Abdullah
       AJK                 :     Pn. Hasnizan Bt. Ab. Hamid


5)  JK ASRAMA & KEBAJIKAN PELAJAR

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     En. Mahmood B. Mat Jusof
       AJK                 :     En. Mohammad Sukrillah B. Ab. Hamid


6)  JK 3K ( KEBERSIHAN, KESIHATAN & KESELAMATAN )

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     Pn. Norizan Bt. Mohd Noor
       AJK                 :     Pn. Rosnaini Bt. Mat Yaman


7)  JK BIASISWA

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     Pn. Rohani Bt. Abdul Rahman
       AJK                 :     Pn. Azinawati Bt. Abdullah


8)  JK PUSAT SSM & SSDM

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     En. Che Mokhtar B. Che Hassan
       AJK                 :     Pn. Munirah Bt. Abdullah