SEDARILAH PELAJAR-PELAJARKU....PENENTU MASA DEPAN SEMAKIN MENGHAMPIRIMU.......

KURIKULUMPENGENALAN


Fokus utama SMK. Batu Gajah ialah meningkatkan tahap pencapaian akademik para pelajar selaras dengan visi    sekolah iaitu "SMKBG AKAN MENJADI SEBUAH SEKOLAH YANG BERKUALITI, BERINTEGRITI DAN INOVATIF MENJELANG 2013".


Bersesuaian dengan kenaikan gred perjawatan guru-guru akademik Tingkatan 6, maka penambahbaikan adalah wajar dilakukan dalam Pengurusan Kurikulum. Unit-unit Pengurusan Kurikulum yang terlibat adalah seperti berikut :

  1. Jadual Waktu dan Guru Ganti
  2. Penilaian dan Peperiksaan
  3. Kecemerlangan Akademik
  4. Bank Soalan
  5. Headcount Sekolah
  6. Penyelidikan dan Kolokium
  7. Pusat Sumber Sekolah


STRUKTUR ORGANISASI
1)  MAJLIS KURIKULUM PRA U

       Pengerusi         :      Pengetua
       T/Pengerusi      :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     Pn. Munirah Bt. Abdullah
       AJK                 :     En. Zulkifli B. Ahmad
                                     Pn. Azinawati Bt. Abdullah
                                     En. Ridzwan B. Hamzah
                                     En. Mohd Zailani B. Mat Noor
                                     Pn. Noor Rizan Bt. Saod
                                     Pn. Elle Bt, Mohammad
                                     Cik Sarina Bt. Ahmad2)  JK JADUAL WAKTU & GURU GANTI

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     En. Zulkifli B. Ahmad
       AJK                 :     Cik Sarina Bt. Ahmad


3)  JK PENILAIAN & PEPERIKSAAN

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     Pn. Azinawati Bt. Abdullah
       AJK                 :     En. Ridzwan B. Hamzah


4)  JK KECEMERLANGAN AKADEMIK

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     En. Ridzwan B. Hamzah
       AJK                 :     En. Mohd Ghazali B. Abdullah


5)  JK BANK SOALAN

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     En. Mohd Zailani B. Mat Noor
       AJK                 :     Pn. Rosnaini Bt. Mat Yaman


6)  JK HEADCOUNT SEKOLAH

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     Pn. Noor Rizan Bt. Saod
       AJK                 :     En. Ruslan B. Hassan


7)  JK PENYELIDIKAN & KOLOKIUM

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     Pn. Elle Bt. Mohammad
       AJK                 :     En. Roslan B. Omar


8)  JK PUSAT SUMBER SEKOLAH

       Penyelaras        :     GPK Tingkatan 6
       Setiausaha        :     Cik Sarina Bt. Ahmad
       AJK                 :     Pn. Azinawati Bt. Abdullah