SEDARILAH PELAJAR-PELAJARKU....PENENTU MASA DEPAN SEMAKIN MENGHAMPIRIMU.......

TENAGA PENGAJAR PRA U 2011


PN. MAHANI BT. LATIFF
Angka Pejabat :  D39586
Guru Subjek :  Sejarah 2
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2006
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Sastera (Hons) UM
Diploma Pendidikan ( UM ) - Geografi / Sejarah

EN. NIK MOHD SHARRULNIZZAN B. NIK ABDULLAH
Angka Pejabat :  D27868
Guru Subjek :  MUET 1/2/3/4
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2005
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda TESL (Hons) UPSI
Diploma Perguruan Khas ( MPPP ) - TESL
Diploma Pendidikan ( MPSAH ) - TESL

EN. CHE MOKHTAR B. CHE HASSAN
Angka Pejabat :  D50343
Guru Subjek :  Ekonomi 1
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2005
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Hons) UUM
KPLI Diploma Pendidikan ( MPKB ) - Ekonomi


PN. ELLE BT. MOHAMMAD
Angka Pejabat :  D39031
Guru Subjek :  Geografi 1 & 2
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2003
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Sastera (Hons) UM
Diploma Pendidikan ( Universiti Malaya ) - BM/Geografi

EN. MOHD GHAZALI B. ABDULLAH
Angka Pejabat :  D48657
Guru Subjek :  Geografi 1 & 2
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2009
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan BM/Sastera (Hons) UPM
Diploma Perguruan Malaysia ( BM/Geografi )


PN. HASNIZAN BT. AB. HAMID
Angka Pejabat :  D38277
Guru Subjek :  Kesusasteraan Melayu 1
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2005
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Sastera (Hons) Univ. Sumatera Utara
Diploma Pendidikan ( USM ) - BM/Sastera

TN. HJ. MOHAMMAD NAZRI B. SAID
Angka Pejabat :  D26435
Guru Subjek :  Ekonomi 2
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2007
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Hons) UM
Diploma Pendidikan ( UM ) - Ekonomi/Geografi

PN AZINAWATI BT. ABDULLAH
Angka Pejabat :  D48508
Guru Subjek :  Bahasa Melayu 1/2
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 1995
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sastera (Hons) USM

EN. MOHD ZAILANI B. MAT NOR
Angka Pejabat :  D50355
Guru Subjek :  Bahasa Melayu 1/2
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2009
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Awam (Hons) UUM
KPLI Diploma Pendidikan ( UIA ) - BM/Sejarah

EN. MAHMOOD B. MAT JUSOF
Angka Pejabat :  D43756
Guru Subjek :  Bahasa Melayu 2
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2008
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Hons) USM
KPLI Diploma Pendidikan ( IPDA ) - BM / Sejarah

PN. MUNIRAH BT. ABDULLAH
Angka Pejabat :  D50419
Guru Subjek :  Geografi 1
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2010
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Sastera (Hons) UM
KPLI Diploma Pendidikan ( MPKB ) - Geografi

PN. NOOR RIZAN BT. SAOD
Angka Pejabat :  D49958
Guru Subjek :  Geografi 2
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2006
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Sastera (Hons) UM
KPLI Diploma Pendidikan ( MPRM ) - Geografi

PN. NORIZAN BT. MOHD NOOR
Angka Pejabat :  D49338
Guru Subjek :  Bahasa Melayu 1 / 2
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2006
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Bahasa Melayu (Hons) USM
Diploma Pendidikan ( USM ) - Bahasa Melayu

EN. RIDZWAN B. HAMZAH
Angka Pejabat :  D38278
Guru Subjek :  Kesusasteraan Melayu 2
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2005
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda B.Melayu (Hons) IKIP, Medan

ROHANI BT. ABDUL RAHMAN
Angka Pejabat :  D50661
Guru Subjek :  Pengajian Am 2
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 1997
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran Perniagaan (Hons) 
California State University, California U.S.A.
Diploma Pendidikan ( UTM ) - Perdagangan / Ekonomi

EN. ROSLAN B. OMAR
Angka Pejabat :  D52479
Guru Subjek :  Sejarah 1
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2010
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Sejarah (Hons) UKM
Diploma Pendidikan ( UKM ) - Sejarah

PN. ROSMAWATI BT. MOHD NAWAWI
Angka Pejabat :  D40101
Guru Subjek :  Pengajian Am 1
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2005
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Syariah (Hons) UM
Diploma Pendidikan ( UIA ) - BM / Sejarah

PN. ROSNAINI BT. MAT YAMAN
Angka Pejabat :  D46443
Guru Subjek :  Pengajian Am 2
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2005
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda BM Bahasa Pertama (Hons) UPM

EN. RUSLAN B. HASSAN
Angka Pejabat :  D51298
Guru Subjek :  Sejarah 1
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 1998
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Hons) Univ. Gajah Mada
KPLI Diploma Pendidikan ( MPSAH ) - Sejarah / BM

CIK SARINA BT. AHMAD
Angka Pejabat :  D51368
Guru Subjek :  Sejarah 2
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2006
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sejarah/BM (Hons) USM

EN. MOHAMMAD SUKRILLAH B. AB. HAMID
Angka Pejabat :  D56565
Guru Subjek :  MUET 1/2/3/4
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2010
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda TESL (Hons) UiTM

EN. ZULKIFLI B. AHMAD
Angka Pejabat :  D38365
Guru Subjek :  Pengajian Am 1 / 2
Pengalaman Mengajar Tingkatan 6 :  Mulai 2006
Kelulusan :
Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Hons) UKM
Diploma Pendidikan ( IPDA ) - Prinsip Akaun / Perdagangan